Impresum

TEDDISSIMO & UNITY GmbH
Innaustraße 2a
83026 Rosenheim

Telefon DE: +49 151 52100075
Telefon IT: +39 340 6660966
https://www.archteddissimo.com
Info@archteddissimo.com

Obchodní rejstřík: B Traunstein
Číslo v obchodním rejstříku: HRB 31260
DIČ: DE813451596
Obchodní vedoucí: Pina Alba

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit správnost, úplnost, aktuálnost a dostupnost obsahu. Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení. Pokud se dozvíme o příslušných porušeních, tento obsah okamžitě odstraníme.

Prosíme, nezasílejte upozornění bez předchozího kontaktu.
Pokud by obsah nebo prezentace těchto stránek porušovaly práva třetích osob nebo zákonná ustanovení, žádáme vás, abyste nás na to bez zbytečných poplatků upozornili.
Zaručujeme, že oprávněně namítané pasáže budou okamžitě odstraněny bez nutnosti právní pomoci z vaší strany. Nicméně veškeré náklady, které vám vzniknou bez předchozího kontaktu, plně odmítneme a v případě potřeby podáme protinávrh pro porušení výše uvedených ustanovení.

Odmítnutí odpovědnosti
Důležité upozornění ke všem linkům:
V rozsudku ze dne 12. května 1998 - 312 O 85/98 - "Odpovědnost za odkazy" rozhodl Zemský soud v Hamburku (LG), že umístěním odkazu na webové stránky může být člověk odpovědný i za obsah odkazované stránky. Podle krajského soudu tomu lze zabránit pouze tím, že se od tohoto obsahu výslovně distancujeme.
Tímto se výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek na této domovské stránce a nepřijímáme tento obsah za svůj. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na těchto webových stránkách. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

autorská práva
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích stran jsou takto označeny. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.
Provozovatelé těchto stránek se vždy snaží respektovat autorská práva jiných osob nebo používat svá vlastní díla či díla ve veřejném vlastnictví. Použité ochranné známky nebo názvy produktů patří příslušným vlastníkům.

Řešení sporů online
Informace o online řešení sporů: Evropská komise zpřístupnila internetovou platformu pro online řešení sporů (tzv. "platforma ODR"). Platforma ODR slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online kupních smluv. Platforma ODR je přístupná na tomto odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr